רפורמת המס 2018

בעקבות רפורמת המס האמריקאית סיכמנו עבורכם את השנויים המהותיים שיחולו החל משנת המס הבאה, 2018. חשוב לציין שרוב הנישומים האמריקאים החיים בישראל אינם משלמים מס אמריקאי בכל מקרה (בגלל זיכוי המס המלא מול המס הישראלי בגבוה), אבל בעקבות הרפורמה רבים יותר ייהנו מקצבאות ילדים שבנוסף יגדלו משמעותית: מיסוי רווחי הון הסעיף הנ"ל עוסק ברווחי הון מהשקעות לזמן ארוך (נכסים והשקעות המוחזקים מעל שנה), על פי הטבלה בנספחים ב' ו ג' ניתן לראות כי אין שינוי בשיעורי המס בתחום זה. הגדלת ניכוי המס הסטנדרטי– STANDARD DEDUCTION כל אזרח/תושב אמריקאי זכאי לניכוי מס שנתי המקטין את חבות המס ולפעמים אף מאפס אותה..

Read More