בעקבות רפורמת המס האמריקאית סיכמנו עבורכם את השנויים המהותיים שיחולו החל משנת המס הבאה, 2018. חשוב לציין שרוב הנישומים האמריקאים החיים בישראל אינם משלמים מס אמריקאי בכל מקרה (בגלל זיכוי המס המלא מול המס הישראלי בגבוה), אבל בעקבות הרפורמה רבים יותר ייהנו מקצבאות ילדים שבנוסף יגדלו משמעותית:

 • מיסוי רווחי הון

הסעיף הנ”ל עוסק ברווחי הון מהשקעות לזמן ארוך (נכסים והשקעות המוחזקים מעל שנה), על פי הטבלה בנספחים ב’ ו ג’ ניתן לראות כי אין שינוי בשיעורי המס בתחום זה.

 • הגדלת ניכוי המס הסטנדרטי– STANDARD DEDUCTION

כל אזרח/תושב אמריקאי זכאי לניכוי מס שנתי המקטין את חבות המס ולפעמים אף מאפס אותה. כל אזרח אמריקאי יכול לבחור בין ניכוי מס סטנדרטי הנקרא Standard deduction  (ניכוי בסכום קבוע) לבין ניכוי מפורט הנקרא   Itemized deduction. בחלק הזה אנו נדון בניכוי מהסוג הראשון.

על פי רפורמת המס החדשה הגדילו את הניכוי STANDARD DEDUCTION כמעט פי 2; מסכום שנתי של 6,350 דולר ליחיד ו-12,700 דולר לזוג נשוי המגיש דו”ח מס משותף ל- 12,000 דולר ליחיד ו- 24,000 דולר עבור בני זוג המגישים דו”ח מס משותף. הנהנים העיקריים משינוי זה הם בעלי הכנסות נמוכות בארצות הברית.

יש לציין כי מי שאינם אזרחים או תושבים אמריקאים לא יכולים (לא בעבר וגם לא בעתיד) ליהנות מניכוי המס הסטנדרטי ולכן שינוי זה אינו תקף לגביהם. 

 • ניכוי מס פרטני– ITEMIZED DEDUCTION

              להלן טבלה המסכמת את השינויים המהותיים:

סעיף לפני הרפורמה לאחר הרפורמה
הוצאות רפואיות הניכוי כפוף לכך שסך ההוצאה הרפואית תהווה לפחות 10% מההכנסה השנתית לאחר התאמות הניכוי בשנים 2017 ו-2018  כפוף לכך שסך ההוצאה הרפואית תהווה לפחות 7.5% מההכנסה השנתית לאחר התאמות
מיסי מדינה, עיר ונדל”ן וארנונה ניתן להכיר בכל הוצאות המיסים ללא הגבלה ניתן להכיר בהוצאות בסך כולל של עד  10,000 דולר בשנה
הוצאות ריבית על משכנתא ניתן לנכות הוצאות ריבית עבור משכנתא, כאשר עלות המשכנתא היא  בסכום של עד מיליון דולר ניתן לנכות הוצאות ריבית עבור משכנתא בסכום של עד 750,000 דולר בלבד
הוצאות אחרות ניתן להכיר בסך ההוצאות מעל 2% מההכנסה השנתית לאחר התאמות לא ניתן להכיר בהוצאות אחרות (שכ”ט רו”ח, ריבית על השקעה, הוצאות הקשורות לעבודה כאשר לא התקבל החזר מהמעסיק וכו’)

*לאחר הרפורמה מי שאינם אמריקאים (למשל משקיעי נדל”ן ישראלים) יהיו זכאים רק לניכוי פרטני של המיסים (אבל ראה למטה)

**בעלי עסק ומשכירי נדל”ן (רק השקעה ישירה), גם לא אמריקאים, יכולים להכיר בהוצאות שכ”ט רו”ח, מיסי נדל”ן (ארנונה) והוצאות ריבית על המשכנתא בחלק אחר בדו”ח המס, מול דיווחי ההכנסה משכירות או מעסק

 • ביטול נקודות פטור ממס – PERSONAL EXEMPTIONS

כל אזרח/תושב אמריקאי  זכאי לנכות מההכנסה החייבת שלו (כלומר לדווח כהוצאה בדו”ח המס) עבורו ובני משפחתו סכום שנתי קבוע וכך להקטין את ההכנסה החייבת במס. בשנת המס 2017 הניכוי הוא 4,050 דולר. רפורמת המס מבטלת באופן מלא את נקודות הפטור.

גם מי שאינם אמריקאים היו יכולים להשתמש בפטור זה עבור עצמם בלבד וכך 4,050 הדולרים הראשונים שהיו מרוויחים היו פטורים ממס. המשמעות היא שהחל משנת המס הבאה (2018) כל מי שאינו אמריקאי יהיה חייב בתשלום מס על רווחים שוטפים מעסק או השקעת נדל”ן החל מהדולר הראשון.

 • הגדלת זיכוי מס בגין ילדים CHILD TAX CREDIT עבור אמריקאים

-לפני הרפורמה היה ניתן לקבל זיכוי מס בסך של עד 1,000 דולר עבור כל ילד אמריקאי מתחת לגיל 17 אל מול חבות המס. לאחר הרפורמה הזיכוי המקסימלי גדל לכדי 2,000 דולר.

-לפני הרפורמה היה ניתן לקבל את חלק הזיכוי שלא נוצל אל מול חבות המס כהחזר עד לסך מקסימלי של 1,000 דולר ולאחר הרפורמה ההחזר המקסימלי עלה ל 1,400 דולר.

-לפני הרפורמה נישום אשר היה מגיש דו”ח כיחיד וההכנסה השנתית שלו הייתה מעל 75,00 דולר היה מאבד באופן הדרגתי את ההחזר (110,000 דולר עבור נישומים המגישים דו”ח כזוג). לאחר הרפורמה התקרה עלתה לכדי 200,000 דולר ליחיד ו- 400,000 דולר לבני זוג נשואים המגישים דו”ח משותף (מעל תקרות אלו קטן הזיכוי באופן הדרגתי עד לאיפוסו)

הממשל האמריקאי אומנם ביטל את נקודות הפטור עבור ילדים בסך של כ-4,050 דולר עבור כל ילד, אך הגדיל באופן משמעותי את הזיכוי  והחזר המס עבור כל ילד וכן הגדיל את תקרת ההכנסה השנתית המאפשרת את קבלת זיכוי זה. המשמעות היא גם החזרי מס גדולים יותר וגם עבור הרבה יותר משפחות.

 • הטבת מס חדשה עבור עצמאיים/משכירי נדל”ן ופעילות דרך שותפות או S-CORP

הרפורמה החדשה טומנת בתוכה הטבה מעניינת, ההטבה באה לידי ביטוי בניכוי חדש (הוצאה) שיהיה ניתן להכיר בדוחות המס. חישוב הניכוי יתבצע באופן הבא:

תקרת הניכוי מוגבלת לנמוך מבין:

 1. (הרווח המשויך לנישום מהפעילות X 20% )
 2. (המשכורת של השותף/בעלים X 25%) + (שווי ההשקעה הראשוני היחסי של השותף/הבעלים בנכסים X5%)

ההטבה נוצרה בכדי למנוע קיפוח מול ההטבות שקיבלו בעלי תאגידים C CORP (הורדה של מס ההכנסה ממס מקסימלי של 35% למס מקסימלי של 21%)

לקבלת ייעוץ והסבר נוסף הקשור להטבה זו ניתן ליצור קשר טלפוני עם רו”ח מיכה מורצקי 054-4914236 או במייל: micha@paztax.com

 • מס עיזבון / מס ירושה – ESTATE TAX

הרפורמה החדשה מכפילה את תקרת הפטור לתשלום מסי ירושה. במקום תקרה של 5.4 מיליון דולר (מעל תקרה זו יש לשלם מיסי ירושה) ליחיד גדלה התקרה ל 11 מיליון דולר, ולבני זוג נשואים גדלה התקרה מ-11 מיליון דולר לכדי 22 מיליון דולר. חשוב לזכור כי התקרות האלו רלוונטיות אך ורק לאמריקאים.

לגבי נישומים שאינם אמריקאים התקרה הפטורה נותרה ללא שינוי ועומדת על 60,000 דולר לאדם עבור נכסים והשקעות שממוקמים בארה”ב

 • מיסוי חברות- C CORP וישויות אחרות

תקרת מס התאגידים לפני הרפורמה הייתה 35% (מהגבוהות בעולם). לאחר הרפורמה התקרה עומדת על 21% (נמוך יותר ממס חברות בישראל) ועתידה לרדת לכדי 20%. שינויים מהותיים נוספים הרלוונטיים לחברות מובאים בסעיף ט’.

 • להלן שינויים מהותיים נוספים הקשורים למיסוי חברות, עסקים ושותפויות:

 1. פחת מואץ – התקרה השנתית המותרת בניכוי כפחת לפני הרפורמה הייתה 510,000 דולר ולאחר הרפורמה גדלה לכדי 1 מיליון דולר.
 2. הרפורמה מאפשרת להכיר כהוצאה שוטפת את עלויות הנכסים והרכוש החדש או המשומש שנרכש בעסק ומשך החיים שלו קטן מ 20 שנה (מבלי צורך להוון את ההוצאה על פני משך השימוש בנכס). ההטבה הזו עתידה להעלם החל משנת 2023, כאשר בהתחלה יהיה ניתן להכיר כהוצאה רק ב 80% מההשקעה השנתית לאחר מכן רק ב 60% וכך הלאה, עד שבשנת 2027 ההטבה תבוטל לחלוטין.
 3. הוצאות ריבית המותרות בניכוי – לפני הרפורמה לא הייתה הגבלה (למעט במקרים מסוימים), לאחר הרפורמה התקרה המותרת בניכוי היא 30% מההכנסה החייבת המותאמת ורק במידה וסכום ההכנסה הממוצעת הינו מעל ל 25 מיליון דולר (ממוצע של שלוש שנות המס האחרונות שלא התיישנו)
 4. הפסדים עסקיים מועברים: לפני הרפורמה היה ניתן להעביר את ההפסדים שלא נוצלו 20 שנה קדימה או שנתיים אחורה ללא הגבל סכום, לאחר הרפורמה לא יהיה ניתן להעביר הפסדים אחורה לשנים קודמות ויהיה ניתן להעביר הפסדים שלא נוצלו רק לשנים הבאות ורק עד לתקרה השווה ל 80% מההכנסה החייבת השנתית.

 

 

נספח א’: שינויים במדרגות המס לאחר הרפורמה

שיעורי מס לפני הרפורמה שיעורי מס לאחר הרפורמה
רמת הכנסה עבור יחיד
$0 – $9,525 10% 10%
$9,525 – $38,700 15% 12%
$38,700-$82,500 25% 22%
$82.500 – $93,700 25% 24%
$93,700-$157,500 28% 24%
$157,500-$195,450 28% 32%
$195,450 – $200,000 33% 32%
$200,000 – $424,950 33% 35%
$424,950-$426,700 35% 35%
$426,700 – $500,000 39.6% 35%
> $500,000 39.6% 37%
רמת הכנסה עבור  זוג
$0 – $19,050 10% 10%
$19,050-$77,400 15% 12%
$77,400-$156,150 25% 22%
$156,150-$165,000 28% 22%
$165,000-$237,950 28% 24%
$237,950-$315,000 33% 24%
$315,000-$400,000 33% 32%
$400,000-$424,950 33% 35%
$424,950-$480,050 35% 35%
$480,050-$600,000 39.6% 35%
> $600,000 39.6% 37%

נספח ב’: מדרגות מס לרווח הון (זמן ארוך) ליחיד

רמת הכנסה % לפני הרפורמה % לאחר הרפורמה
$0 – $38,700 0% 0%
$38,700-$424,950 15% 15%
$424,950-$426,700 15% 20%
>$426,700 20% 20%

מדרגות מס רווח הון (זמן ארוך) לזוג נשוי:

רמת הכנסה % לפני הרפורמה % לאחר הרפורמה
$0 – $77,400 0% 0%
$77,400-$480,050 15% 15%
> $480,050 20% 20%